Fiziksel Gelişimde Çocukluk Döneminin Önemi

Yaşam; doğum ve ölüm arasında geçen, birçok komplike soruyu ve cevaplarını bir araya getiren mucizevi bir süreçtir.

 

Hissedilen bu büyük maneviyatın ardında bir de somut bir yaşam süreci vardır. Ellerin, ayakların, kulakların hatta göz kapaklarının, kirpiklerin bile yoktan var olduğu, geliştiği ve bugünkü halini aldığı bu süreç iyi bilinmeli ve anlaşılmalıdır. Ancak bu şekilde anne ve babalar çocuklarını hayata doğru bir şekilde hazırlayabilirler. ‘’ Bir bireyin sağlıklı yaşaması ve olumlu davranışlar kazanması bedensel gelişimi ile çok yakından ilgilidir. ‘’

 

 

Fiziksel gelişim sürecinde neler olur?

 

  • 0 -2 yaş aralığındaki dönem bebeklik dönemi olarak adlandırılır. Yeni doğan bir bebeğin vücudundaki kemik sayısı ile yetişkin bir bireyinki aynı değildir. Bir yetişkinin el bileğinde 9 ayrı kemik bulunurken 1 yaşındaki bir bebekte bu yalnızca 3’tür. Diğer 6 kemik çocukluk dönemi boyunca gelişir.

 

  • Bebeklik dönemimde en hızlı düzeyde olan fiziksel gelişim 2-6 yaş aralığındaki erken çocukluk döneminde biraz yavaşlamaktadır. Bu yavaş ve istikrarlı büyüme yıllarında 45 yeni kemik ucu ya da kıkırdak sertleşerek kemiğe dönüşür. Yetişkin iskeletinin önemli temellerini oluşturur.

 

  • 6-12 yaşlar arasındaki okul döneminde kemik ve iskelet sistemindeki gelişme kas sitemine göre daha yavaş olduğu için çeşitli büyüme ağrıları görülebilmektedir. Bu dönemde kemiklere ağır yük yüklemek yapısal bozukluklara neden olabilir. Küçük kas becerileri hızlı bir şekilde gelişir. Müzik aletlerinin, kalem tutmanın iyi düzeylere gelebileceği yaş aralığıdır. Çünkü lifler kemiklere tam olarak bağlı olmadığı için yetişkinlere göre daha fazla hareket özgürlükleri vardır.

 

  • 12 – 20 yaş aralığındaki ergenlik döneminde, neredeyse tüm kas – iskelet sisteminde büyüme hızında ciddi bir artış meydana gelmektedir. Kemiklerde boy uzunluğuna paralel olarak gelişim görülmektedir. Erkeklerde daha çok omuz bölümü gelişim gösterirken, kızlarda pelvik  bölümde önemli bir gelişme görülür.

 

 

Fiziksel gelişimin bir çok aşamasında kız çocuklarındaki gelişim erkeklere göre daha hızlı olur.

 

Önemli bir denge ile devam eden bu fiziksel gelişim sürecinde, özellikle okul çağındaki ve ergenlik çağındaki fiziksel aktiviteler, devam eden yıllardaki hayat kalitesi üzerinde çok büyük önem teşkil eder. Yaşa uygun bir şekilde, her dönemde önemli kas grupları ve eklemler aktif tutulmalıdır.

 

Ayaklar bu gelişim sürecinin en temel taşlarından birini oluşturmaktadır. Çünkü her zaman söylediğimiz gibi; ‘’ Vücudumuz bir bina olsaydı, binanın sağlam temelleri ayaklarımız olurdu. ‘’ Bu sağlam temeller doğru egzersizlerle ve özellikle hızlı gelişim süreci tamamlanarak okul çağı başladıktan sonra kişiye özel tabanlık ve giyilebilir destek ürünleriyle güçlendirilebilir. Bu ortopedik destek ürünleri bireyin hem çocukluk yıllarının hem yetişkin döneminin hayat kalitesini çok yukarılara taşıyacaktır.

 

Çocukların sevdiği ve keyif aldığı bir spor dalı takip edilerek, o spora alışkanlık kazandırılması en güzel kazanımlardan birisi olabilir. Çocuklar anne babalarının yaptığı şeyleri ilgiyle takip ederler. Değişime kendinizden başlayabilirsiniz!

 

Doğru postür gelişimi anne babalar tarafından takip edilmelidir ve olumsuz görülen durumlarda mutlaka sağlık uzmanlarına başvurulmalıdır.

 

Unutulmamalıdır ki, küçük yaşlarda vücuda yapılan her iyi şey, ilerleyen yaşlar için önemli bir yatırımdır.

 

 

Sağlıklı ve aktif kalın.