Kullanım Koşulları

Madde 1. Kullanım Koşulları’nın Kabul Edilmesi

FootBalance İnternet Sitesi Kullanım Koşulları (“Kullanım Koşulları”) Onbrands Tekstil ve Ticaret Anonim Şirketi (“FootBalance”) tarafından işletilen https://footbalance.com.tr ve https://shop.footbalance.com.tr/ internet sitelerinin (“Site” olarak anılacaktır) kullanımına ilişkin hüküm ve şartları belirlemek üzere hazırlanmıştır. Site’ye erişim sağlamakla, tüm ziyaretçiler (“Kullanıcı”) üye olup olmadığına bakılmaksızın işbu Kullanım Koşulları’nda yer alan hususları kabul etmiş sayılmaktadır. Kullanım Koşulları’nı uygun bulmamanız halinde Site’yi kullanmaya devam etmemenizi rica ederiz.

FootBalance, Kullanım Koşulları’nı her zaman tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. Lütfen Site’yi kullanmaya devam ettiğiniz sürece Kullanım Koşulları’nı düzenli olarak kontrol ediniz.

Madde 2. Fikri Mülkiyet Hakları

2.1 Site’de FootBalance’a ve/veya FootBalance’ın bağlı şirketlerine ait ticari unvanlar, ticari markalar, hizmet markaları, logolar, telif hakları veya yasal korumaya tabi sair materyaller (birlikte “Materyaller”) yer almaktadır. Kullanıcı, Materyallerin mülkiyet haklarının ilgili hak sahiplerine ait olduğunu ve işbu Site’nin kullanımının Kullanıcılara hiçbir şekilde Materyallere ilişkin hak tanımadığını kabul eder. Kullanıcı, Materyalleri değiştiremez, modifiye edemez ve/veya kendi çıkarları için kullanamaz yahut bunlara sebebiyet verecek eylemlerde bulunamaz. Materyallerin tüm hakları saklıdır ve hak sahiplerinin açık yazılı izni olmadıkça kullanılmaları yasaktır.

2.2 Site’yi oluşturan tüm yazılımlara ilişkin kaynak kodu, veri kodu, yazılım ve sistem içerisindeki veri tabanı ve bunların geliştirilmiş versiyonları ve Site’de yer alan tüm ürünlerin üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21. maddesinde “İşleme”, 22. maddesinde “Çoğaltma”, 23. Maddesinde “Yayma”, 24. maddesinde “Temsil” ve 25. maddesinde “İşaret Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma İletim” hakları adı altında düzenlenen mali hakların tamamı üzerinde ve aynı kanunun 14. maddesinde “Umuma Arz Salahiyeti”, 15. maddesinde “Adın Belirtilmesi Salahiyeti” ve 16. maddesinde “Eserde Değişiklik Yapılmasını Men Etme” adı altında düzenlenen manevi hakları kullanma yetkisi dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm fikri mülkiyet hakları (telif hakkı ve sair hak) yer, süre, içerik, mecra ve sayı sınırı olmaksızın, münhasıran FootBalance’a aittir ve FootBalance’ın yazılı açık onayı olmadan kopyalanamaz, tamamı ya da bir kısmı üzerinde işleme veya tersine mühendislik yapılamaz; asıl ve/veya işlenecek halinin/ tamamını veya bir kısmını doğrudan veya dolaylı olarak çoğaltılamaz; herhangi bir şekil veya yöntemle yayılamaz; doğrudan doğruya veya işaret, ses veya resim nakline yarayan araçlarla umumî mahallerde temsil suretiyle faydalanılamaz; dijital ortamlarda ve/ veya mobil araçlarla kullanılamaz, umuma iletilemez ve üçüncü kişilerin erişimine sunulamaz; veri taşımaya yarayan araçlara kaydedilemez; her türlü görsel-işitsel eser içerisinde kullanılamaz ve işaret-ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla veya yeniden yayınlanmak suretiyle umuma iletilemez, sergilenemez, değiştirilemez, uyarlanamaz ya da tercüme edilemez.

Kullanıcı’nın işbu düzenlemelere aykırı davrandığının FootBalance’ın takdirine bağlı olarak tespit edilmesi hâlinde, FootBalance, Kullanıcı’nın Site’ye erişimini derhal engelleyebilir. FootBalance’ın fikri haklar bakımından her türlü maddi ve manevi zararların tüm faiz ve fer’ilerin tahsili de dâhil olmak üzere her türlü hukuki ve cezai yola müracaat etme hakkı saklıdır.

Madde 3. Sitenin Kullanımı

3.1 Kullanıcı, Site’ye vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru ve tam olduğunu, yanıltıcı olmadığını, bunların yanlış, eksik veya yanıltıcı olmasından kaynaklanabilecek her türlü zarardan ve yaptırımdan münhasıran sorumlu olduğunu, FootBalance’ı bu yönde uğrayabileceği doğrudan, dolaylı ve her türlü zararı nakden ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2 Kullanıcı, Site üzerinden çevrimiçi ödeme yöntemleri ve kredi kartı veya banka kartı kullanımı gerektiren işlemlerde kredi kartı veya banka kartı malikinin rızası ile işlem yapacağını; aksi halde ödeme iadesi, hizmeti ifa etmeme veya benzeri sebeplerden kaynaklanabilecek, avukatlık masrafları da dâhil olmak üzere her türlü masraflardan ve zarardan münhasıran sorumlu olacağını ve FootBalance’ı bunlardan kaynaklanabilecek her türlü talepten âri tutacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3 Kullanıcı, spam, virüs, Truva atı ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzeri diğer kötü niyetli yazılımlar ile Site’nin çalışmasını durdurucu veya engelleyici iş, işlem veya eylemlerde bulunmayacağını veya bu yönde iş, işlem veya eylemlerde bulunan üçüncü kişilerle herhangi bir ilişki içerisinde olmayacağını kabul eder.

3.4 Site’de yer alan her türlü içerik, hizmet ve ürünler Kullanıcıların kişisel kullanımı için sağlanmaktadır. Bunların yeniden satışı yahut Kullanıcıların kendi ticari amaçları için kullanımı yasaktır.

3.5 Reşit olmayan Kullanıcılar Site’yi veli veya vasilerinin gözetiminde kullanmalıdır.

3.6 Site üzerinden verilen siparişlere ilişkin süreç ve politikalarımızı görmek için İşlem Rehberi’ni inceleyebilirsiniz. Site üzerinden verilen siparişlere, sipariş özelinde oluşturulan Mesafeli Satış Sözleşmesi hükümleri uygulanacaktır.

Madde 4. Site Erişimi ve Değişiklikler

4.1 Kullanıcı, takdir yetkisi FootBalance’ta olmak üzere, Site’ye erişim engellenmesine ilişkin mahkeme kararları ve FootBalance’ın kontrolünde olmayan teknik aksaklıklar dahil olmak üzere mücbir sebepler durumunda veya benzer sebeplerle herhangi bir zamanda, FootBalance’ın tüm Kullanıcılar için zaman zaman tüm hizmetlere veya hizmetlerin bir kısmına ya da Site’ye erişimi kısıtlayabileceğini kabul eder.

4.2 FootBalance, Site’de yer alan her türlü içerikte önceden bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler, Site’de yayınlandıkları andan itibaren geçerlilik kazanır.

Madde 5. Sorumluluk Reddi

5.1 FootBalance, Kullanıcıların Site’den faydalanmasını sağlayan yazılımların, içeriklerin, materyallerin doğru, eksiksiz ve güncel olduğuna dair garanti vermemektedir. FootBalance, Site’deki gecikmelerden, hatalardan yahut Kullanıcılar’ın Site’de yer alan bilgi ve materyallere dayanarak gerçekleştirdiği işlemlerden ya da bunlar nedeniyle uğradığı zararlardan sorumlu değildir.

5.2 Site üzerinde FootBalance’ın kendi denetiminde olmayan üçüncü taraflarca işletilen internet sitelerine ve/veya uygulamalara ait bağlantılar (=linkler) yer alabilir. Söz konusu bağlantıların Site’de yer alması FootBalance’ın bu bağlantıları onayladığını göstermez ve FootBalance erişim sağlanan platformların içeriğinden veya politikalarından sorumlu değildir. Bu bağlantıların kullanımına ilişkin riskler kullanıcının kendi sorumluluğundadır.

Madde 6. Feragat Etmeme

FootBalance’ın Kullanım Koşulları’nda yer alan haklarının bir kısmını veya tamamını icra etmemesi, bunlardan feragat ettiği şeklinde yorumlanamaz.

Madde 7. Ayrılabilirlik

Kullanıcı Koşulları’nda yer alan herhangi bir hükmün geçersiz olması, diğer hükümlerin geçerliliğini ve icra edilebilirliğini etkilemez.

Madde 8. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

İşbu Kullanım Koşulları Türk hukukuna tabidir. Kullanım Koşulları’ndan kaynaklanabilecek her türlü ihtilafta İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.